Zadanie domowe na 23 stycznia

Religia

Uzupełnić uczynki miłosierdzia względem ciała na stronie 39

J. polski

cześć 1 książki – strona 120 i 121