Zadanie domowe na 16 stycznia 2021 r.


Zadanie domowe z soboty 9 stycznia
Religia
Nauczyć się przykazań Bożych i 7 Sakramentów Świętych.
Praca w szkole str. 35-39

J. Polski
Podręcznik niebieski str. 148-149 Czytanka ,,Ostatni dzień roku”
Nazwy miesięcy, pór roku. Porządkowanie według kolejności.

Zad. domowe.
1.Nauczyć się czytać czytankę str.148
2.Nauczyć się na pamięć dni tygodnia, miesiące i pory roku
3. Za tydzień będziemy korzystać już z żółtej książki do języka polskiego. Proszę przygotować dzieciom by nie musiały szukać podczas lekcji.

Pozdrawiam serdecznie i życzę błogosławionego tygodnia.