Zadanie domowe na 16 stycznia

Religia:

Nauczyć  się na pamięć imion autorów Ewangelii. 

J. Polski

– przygotować się do dyktanda- polskie cyfry 1-20

– strona 7 ćw. 12

– strona 15 i 16