Zadanie domowe klasa 7

Zadanie domowe z Geografii Polski – czytanka Bliżej Polski 


– Morze Bałtyckie

1. Podaj jakie kraje sąsiadują z morzem bałtyckim ?

2. Podaj zasolenie i średnia głębokość morza bałtyckiego?

3. Wymień polskie zatoki, wym ien polskie stocznie, wymień przynajmniej 7 miast które posiadają dostęp do morza baltyckiego w Polsce.


– Fauna i Flora w Polsce.

1. Wymień przynajmniej 5 drzew iglastych i 5 drzew liściastych jakie występują w Polsce.

2. Napisz jak i gdzie żyje żubr w Polsce. 

– Bliżej Polski – czytanka
1. Kim był Mikołaj Kopernik ( kiedy żył, czym się zajmował, co odkryli, dlaczego tak długo świat czekał aby ogłosić jego dzieło?