Plan lekcji – 9 styczeń

Religia

Temat: Biblia jako zbiór ksiąg natchnionych.

– opowiadanie „ Zamurowane Pismo Święte”

– podział Pisma Św. na Stary i Nowy Testament 

– imiona 4 Ewangelistów 

– jaki inny tytuł mogłaby nosić biblia?

J. polski

Temat 14. Noworoczne życzenia. Pamięć o tych, którzy zginęli w czasie wojny.

– Noworoczne życzenia

– kalendarz ważnych wydarzeń w ciągu roku

– miesiące , pory roku

– opowiadanie „ Rodzinna pamiątka”

– rzeczownik , przymiotnik – ćwiczenia

– rodzaje rzeczownika – ten, ta, to