Plan pracy 12/19/2020, praca domowa na 1/9/2021

19 grudzień, 2020

Religia

Temat: Sakramenty to znaki Bożej miłości, przez które Bóg udziela nam swych łask.

Podręcznik str. 33-35

Wyjaśnienie pojęcia: znak, łaska, sakramenty.

Omówienie: 7 Sakaramentów świętych

j. polski

Temat: Pojedziemy na wieś. Poznajemy literki: ą, ę.

Podręcznik: str. 28, 29

Poznajemy literkę: ł, analiza ilustracji, odszukanie co łączy poszczególne obrazki str. 28.

Analiza wysłuchanego tekstu na temat: zwierząt hodowlanych.

Str. 29 analiza ilustracji, analiza wiersza Rafała Witek o Wrocławiu.

Ćwiczenia: str. 26, 27

Czytamy i piszemy wyrazy str. 26.

Analiza ilustracji, omówienie: Jak przygotowujemy się do Świąt Bożego Narodzenia.

Pojęcia do zapamiętania: choinak, ozdoby choinkowe, świeczki, potrawy świąteczne, opłatek, prezenty

Rysunek: moja choinka.

 

Praca domowa na 9-go stycznia

Wydrukować kolejny rozdział  #7 z pliku ćwiczenia wysłany na email

Podręcznik  str. 24 przeczytać: Już czytam! str. 27, 28 uzupełnić.

W zeszycie wypisać wszystkie do tej pory poznane literki i umieć je przeczytać, proszę zwrócić uwagę na : e, a, w, y, j, i, c, ą, ę, ł

Ćwiczenia str. 26 przepisać do zeszytu wyrazy i zdania ze str. 26