Zadanie domowe na 9 stycznia

Religia : 

– przypominam o zaliczaniu modlitw ze strony 113 ( z wyjątkiem tajemnic różańca )

J. polski

– przygotować się do dyktanda – pisać polskie cyfry od 1 do 20

– strony 144-145, ćw. 17 i 18 oraz strona 150