Zadanie domowe na 9 stycznia 2021 r.

Religia str. 89
1. Pokolorować rysunek świąteczny.
2. Pośpiewać kolędy w domu z rodziną.
3. Nauczyć się 10 Przykazań Bożych.

J. polski
Poćwiczyć sobie czytanie z niebieskiej książki ze str. 144 i 145 ,, Zwyczaje” z 2 razy dziennie po 20 minut.


 

  ,, A Słowo ciałem się stało
    i mieszkało między nami.”

 Kochane Dzieci i Rodziny Klasy 2 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragnę przesłać moc najserdeczniejszych  życzeń.                                                                                        Niech narodzony w Betlejem Chrystus umocni naszą wiarę, byśmy zawsze były przekonani, że duchowa więź z Bogiem jest podstawą życia chrześcijańskiego.                                          

Niech dary Miłości i Pokoju na stałe towarzyszą Wam w codziennym życiu.

A Maryja, nasza przewodniczka w wierze, niech opiekuje się i prowadzi po drodze wiary.

Niech Nowy Rok 2021 będzie przeobfity w łaski  od Boga.

Z  modlitewną pamięcią u żłóbka

Sr. Iwona Borońska, MChr