Plan lekcji na 12 grudnia.

Religia

Temat: Jesteśmy wezwani do jedności z Bogiem.

– opowiadanie „ Historia Rybaka”

– znaczenie słowa „jedność”

– czym jest wolna wola i Łaska Boża 

Język polski 

Temat: Dlaczego w Krakowie słychać hejnał ?

– czytanka „ O trębaczu i hejnale”

– poznajemy Kraków i jego zabytki

– legenda „ O smoku wawelskim”

– liczebniki – ćwiczenia

– rysunek-  Smok Wawelski