LEKCJE 12/05/20

RELIGIA

TEMAT:  Dobry święty Mikołaj

Powitanie wszystkich dzieci w kręgu, wspólna piosenka powitalna, modlitwa,

– odczytanie i omówienie treści zawartych w podręczniku „Bóg kocha dzieci. Religia dla dzieci czteroletnich” – str. 86

– wykonanie zadania  – str. 87

JĘZYK POLSKI

TEMAT: Dzień i noc.

Wprowadzenie dzieci w temat lekcji.

– Praca z podręcznikiem. Objaśnienie dzieciom, że ziemia jest planetą/ kulą/, która porusza się wokół Słońca

Dzieci oglądają ilustracje w książce i określają różnice między dniem a nocą. Śledzą na małych obrazkach co dzieje się w dzień, a co w nocy, co robią ludzie i zwierzęta.

Poznanie litery „L”

omówienie treści z podręcznika „Maja uczy i bawi cz1” (str. 60,61,62)

 – wykonanie zadania(ń) z podręcznika – „Maja uczy i bawi cz1” (str. 63,64)

PRACA DOMOWA 

– wykonanie zadania ” z podręcznika „Maja uczy i bawi cz1” (str.65)

– zapoznanie się z tekstem i melodią pastorałki “Gore gwiazda Jezusowi” 

Gore gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku
Józef z Marią asystują przy boku, przy boku
 
Ref.:
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
 
Wół i osioł w parze służą przy żłobie, przy żłobie
Huczą, buczą delikatnej osobie, osobie
 
Ref.:
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem