Praca domowa na 12 grudnia

Religia

Proszę dokończyć ćwiczenie 1 na stronie 32.

Język polski: 

Proszę odpowiedzieć w zeszycie na pytanie 3 ze strony 81 ( minimum 3 rozwinięte zdania)

Proszę również o dokończenie wszystkich zaległych prac domowych. Projekt “Polska” byłdo oddania 5 grudnia, dziękuję tym, którzy oddali( zdjęcie miało być wysłane do mnie).