ZADANIE DOMOWE NA 5 GRUDNIA – Geografia

Geografia – podsumujmy co poznalismy w listopadzie.

  1. Wymien 6 pasm geograficznych jakie uksztaltowuja Polska ( wymien ich nazwy od polnocy do polunia Polski )
  2. Pasma ksztaltujace Polske ( poziomo – rownoleznikowo ) obejmuja wiele miast, rzek, gor.  Wymien 1 nazwe wojewodztwa i 3 nazwy miast jakie znasz w poszczegolnym pasmie geograficznym Polski . np. Pas Pobrzezny – woj. pomorskie , miasta: Gdansk, Gdynia, Sopot
  3. Jakie znasz surowce mineralne Polski? 
  4. ( Wymien przynajmniej 3 obszary Polski, na ktorych wystepuja surowce mineralne.