ZADANIE DOMOWE NA 5 GRUDNIA – Historia

Historia – Podsumowanie naszej wiedzy!

1. Napisz co wydarzyło się w wymienionych latach ( historia Polski )

1795 – Rosja, Prusy, Austria podzie……. Rzeczypos……zniknę….z ma..y

1797 –  Le……… D………ego   1807 – Napo…..utworzył małe państwo  K……..wo  Wa………ie

1815 – Car Aleksander I doprowadza do utworzenia Kro……..  Pols…………..

–  powstanie listopadowe……… podaj date.

–  powstanie styczniowe ……….. podaj date

Jakie miasto Polski w czasach Królestwa Polskiego nazywano ” Paryżem Północy”  ? …………………………

Wymień prosze 3 zalety i 3 wady jakie posiadało Królestwo  Polskie.

Napisz w jednym zdaniu dlaczego powstanie listopadowe oraz powstanie styczniowe  zakończyło się klęską.