Zajęcia wirtualne z dnia 14 Listopada 2020.

Religia

Temat; Bóg obdarza nas wolną wolą.

Drzewo poznania dobra i zła  –  jedyne drzewo w raju, z którego Adam i Ewa nie mogli spożywac owoców.Bóg dał im  (człowiekowi ) zakaz, ale nie odebrał im wolnosci.

W dobrych wyborach pomaga  człowiekowi sumienie (definicja sumienia)

Zadanie domowe

Uzupełnij  cwiczenie ze str 23,Podręcznik do Religii.

J. polski

Temat; Dola naszego rówiesnika w II połowie XIX w na podstawie fragmentu noweli H. Sienkiewicza ,,Janko Muzykant “

Opisywalismy na podstawie  tekstu w podręczniku sytuację wiejskiego chłopca,żyjącego w II połowie XIX w – to trudny okres w historii Polski.Rodziców nie stac na kształcenie,dzieci nie mogą rozwijac swoich zdolnosci,zainteresowań. Nasz bohater,Janko Muzykant,to zmarnowany talent dziecka o dużej wrażliwosci muzycznej.Nie chciał dużo,chciałtylko zagrać na prawdziwych skrzypcach.Posądzony o kradzież,został skazany na chłostę i zmarł.

Zadanie domowe

Napisz w kilku zdaniach pomyślne zakończenie noweli.

Gramatyka

Zrobilismy następujące ćwiczenia

Cwiczenie 4 str  20

 Cwiczenie 5 str 21

 Cwiczenie  5, 6, str 22

 cwiczenie 7,str 23.

Zadanie domowe

Uzupełnij dwa dowolnie wybrane ćwiczenia.