Praca domowa na 21 listopada

Religia: 

Proszę przeczytać z rodzicami fragment o stworzeniu świata z Biblii dla dzieci. 

J. polski:

GRA: Wydrukuj i wytnij karty do gry w pary. Wszystkie karty odwracamy obrazkiem do dołu, mieszamy je, a następnie odwracamy dwie na raz. Ten gracz, któremu trafi się para, odkłada ja na swoją stronę. Wygrywa ten, kto ma więcej par. Uwaga: za każdym razem jak odwracamy karty wypowiadamy głośno i wyraźnie literę, która się na niej znajduje.