Opis zajęć i praca domowa na 21 listopada

Dziękuję za obecność , dla nieobecnych przesyłam podsumowanie lekcji a dla wszystkich pracę domową. Proszę o przesłanie mi pracy domowej najpóźniej do piątku wieczorem. Życzę miłego tygodnia!

 

Opis zajęć z 14 listopada

Religia:

Sakramenty to znaki nadprzyrodzonej łaski. Str 23 w katechizmie.

Język polski:

Czytanie: 

Waleczny orzeł- opowiadanie str. 63( natury nie da się oszukać ani zmienić)

Autorka – Selma Lagerlof- pierwsza kobieta laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.

11 listopada- Święto Odzyskania Niepodległości, prezentacja , oglądanie filmów edukacyjnych.

Gramatyka: Lekcja 7 str 56

Historia: prezentacja Polska Piastów, utrwalenie wiadomości

 

Praca domowa na 21 listopada

Religia: ćw. 1 oraz 2 str 25

Język polski: Proszę odpowiedzieć na pytania i zapisz w zeszycie::

(na podstawie obejrzanych filmów:)

  1. O czym przypomina Dzień 11 Listopada?
  2. Jaki król rządził w dawnej Polsce? ( czasy rozbiorów)
  3. Wymień państwa, które “rozgrabiły” Polskę?
  4. Jakie zakazy wprowadzono polskim dzieciom?
  5. Kiedy Polska odzyskała niepodległość ? ( podaj dokładną datę)
  6. Jak długo Polska była w niewoli?
  7. Kim był Józef Piłsudski?
  8. Kto to jest patriota?
  9. Wymień polskie symbole narodowe.

   10.W jaki sposób Ty jako uczeń możesz pokazać, ze jesteś patriotą?

Gramatyka: Lekcja 7 str 56- dokończyć wszystkie ćwiczenia do końca rozdziału.

Historia: Proszę by uczniowie przeczytali z podręcznika do historii:

str.38 – “Zapamiętaj!”

str 48- “Zapamiętaj”

PROJEKT:  do wykonania na zajęcia 5 grudnia

Projekt: (może być po angielsku)

Przygotuj plakat o Polsce dla Twoich kolegów ze szkoły . Pamiętaj, aby pokazać na nim to, co – według Ciebie – jest naszą narodową dumą.

Wymyśl i zapisz na dole strony hasło, w którym zachęcisz kolegów i koleżanki do odwiedzenia Polski.