Plan lekcji na 7 listopada.


Religia 

Temat: Sakramenty to znaki Bożej Łaski.

– znaczenie słowa sakrament i jego znaki

– chrzest, eucharystia, bierzmowanie 

J. Polski

Temat: Bohater Polski i Ameryki 

– Tadeusz Kościuszko- biografia

– wiersz „ Przysięga”

– przymiotnik – ćwiczenia