LEKCJE 10/31/20

RELIGIA

TEMAT: Mogę biegać, skakać, siedzieć.

Powitanie wszystkich dzieci w kręgu, wspólna piosenka powitalna, modlitwa,

– odczytanie i omówienie treści zawartych w podręczniku „Bóg kocha dzieci. Religia dla dzieci czteroletnich” – str. 16

– wykonanie zadania  – str. 17

JĘZYK POLSKI

TEMAT: Kolory wokół Mai.

Pogadanka na temat ulubionych kolorów przedszkolaków. Wyszczególnienie kolorów występujących na tęczy. Zabawa w odnajdywanie przedmiotów w klasie o poszczególnych kolorach.

omówienie treści z podręcznika „Maja uczy i bawi cz1” (str. 36,37,38)

 – wykonanie zadania(ń) z podręcznika – „Maja uczy i bawi cz1” (str. 39,40)

PRACA DOMOWA

– wykonanie zadania ” z podręcznika „Maja uczy i bawi cz1” (str. 41)