Zajęcia z dnia 31 październik

Religia – Święci  wzorem i zadaniem dla chrześcijanina.

Droga do świętosci: sługa Boży

                                    błogosławiony  (beatyfikacja )

                                    świety      (kanonizacja )

Nasz patron oręduje za nami,wyprasza u Boga potrzebne dla nas łaski

Język polski

Odmiana przez przypadki cd-

Ze względu na ograniczenia czasowe,nie jestesmy w stanie zrealizowac w całosci ćwiczeń które znajdują      się w podręczniku Gramatyka VI,dlatego zobowiązujemy się samodzielnie,w domu wypełnić dwa ćwiczenia na

str 6 – 10.

Historia

Jak rozumiemy słowa Zygmunta Augusta,,Nie jestem Królem waszych sumień” 

Swobodne wypowiedzi uczniów na temat tolerancji.

Zadanie domowe : ćwiczenie 7 str 29 podr. do Historii

Geografia

 Międzynarodowe symbole w oznaczaniu kierunków świata.

Ćwiczenie w oznaczaniu współrzędnych geograficznych na mapie.