Streszczenie zajęć i praca domowa na 7 listopada

Religia:

1 listopad Święto Wszystkich Świętych, 2 listopad Dzień Zaduszny. Rozmowa na temat przemijania. 

Katechizm str 15- życiorysy wybranych świętych.

Praca domowa: pomódlmy się w intencji zmarłych

Język polski:

Czytanie : strona 58 ” Tym co odeszli”- wiersz jako ciekawa forma przekazu

Opowiadałam uczniom jak obchodzone jest Święto Zmarłych w różnych zakątkach świata.

Wspólnie wykonaliśmy książeczkę pt. “Wszystkich Świętych”- uczniowie z wielką chęcią uczestniczyli w projekcie- jestem z nich bardzo dumna!

Praca domowa:

Używając przymiotników napisz jaki nastrój panuje na cmentarzu?

(Co najmniej 3 zdania)

Gramatyka 

strona 44 cw 4

str 47 cw 8 oraz 9

Historia: Uczniowie otrzymali książki do historii.

Praca domowa: Bardzo proszę przeczytać czerwoną ramkę “Zapamiętaj” na stronie 38- na następnej lekcji będzie krótki test.