Zadanie domowe na 7 listopada

Język polski

strona 76

– czytanie tekstu „ Zadanie domowe” na ocenę 

– nie będzie dyktanda

– uzupełnić ćwiczenia 17, 18 i 20 na stronach 72-75