Plan lekcji na 10-go października, 2020

Religia:

Święci uczą nas dobroci i modlitwy. str. 21-23, Bal Wszystkich Świętych, zabawy.

J. polski

Poznajemy nowe literki S, W. Analiza wyrazów w których występują te literki. Omówienie zagadnień związanych z pojęciem “jesieni”. Wypowiedzi ustne, zabawy w domu i na zewnątrz jesienią. Określenie typowych kolorów jesieni, jak zmienia się przyroda, jak my dostosowujemy się do jesieni. 

Próba / Pasowanie Pierwszaków