Przebieg zajęć 24 października

Religia:

Rozmawialiśmy o tym, że Pan Bóg nas stworzył i obdarzył nieśmiertelną duszą. Wszyscy jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Jesteśmy do siebie podobni, bo mamy nieśmiertelną duszę. (książka, ćw. str. 8-9)

J. polski:

Ćwiczyliśmy rozpoznawanie prawej i lewej strony (prawej i lewej ręki). Dzieci utrwaliły/poznały kształty. (książka, str. 22) Utrwalaliśmy nazewnictwo części ciała. (książka, str. 58-59)

Dzieci poznały literę “o”. Rozwiązywaliśmy ćwiczenia w książce. (książka, str. 63-64)