Praca domowa na 10/31/20

j. polski

Nauczyć się na pamięć zadanych wcześniej wierszyków na Pasowanie.

ćwiczenie: str. 13, przeczytać tekst z ćw. 4, zapisać w zeszycie lub na oddzielnej kartce słówka z ćw. 4

podręcznik: str.16 przeczytać “Już czytam”

Religia: Nauczyć się: Ojcze Nasz, Chwała Ojcu

Odmówić jedną dziesiątkę różańca w wybranej intencji.