Plan lekcji 24 październik 2020

10/24

Religia

Poznajemy Biblię, poznajemy Boga.

Podręcznik str. 13-14

Pojęcia do zapamiętania: Biblia, Pismo Święte, Stary Testament i Nowy Testament

Odmówienie Dziesiątki Rożańca Świętego

j. polski

Porządki w domu, szkole i na zewnątrz w zalezności od pory roku. Omówienie ilustracji str. 16, wypowiedzi ustne, pytania str 16.

Podręcznik str. 16-21

Literki K, D, S, W, Y analiza wyrazów z wymienionymi literkami str. 15, zwrócenie uwagi na prawidłową wymowę, przykłady.

Str. 17 nauczyciel czyta wypowiedź ucznia, uczniowie analizują wypowiedź, odpowiadają na zadane pytania.

Praca plastyczna. Przygotowanie do Pasowania. Zabawy integracyjne.

Ćwiczenia str. 12-13