Plan pracy na 24 października i praca domowa na 31ego.

Religia:

Temat: Bog objawil sie najdoskonalej i najpelniej w swoim synu (str. 25)

Przebieg lekcji:

  • Bóg najpelniej objawia sie nam w Swym Synu, Jezusie Chrystusie.
  • poznajac czyny i słowa Jezusa, poznajemy samego Boga
  • wyrażamy wdziecznosc za dar zbawienia

 

Praca domowa:

Uzupelnij str. 27.

Jęz. polski:

Temat: Przymiotniki (str. 39)

-test z rzeczowników

ortografia cz, ci, ć ( str 45)

– ćwiczenia (str. 39-44) , ksero

– Czytanka “O Poznańskich koziołkach” (str. 33)

 

Praca domowa: 

  • dokonczyc zadania z lekcji.