OPIS ZAJĘĆ I PRACA DOMOWA

OPIS ZAJĘĆ 

Kontynenty-powtórka

Europa, Unia Europejska,

Polska i sąsiadujące z nią państwa- ćwiczenia

Polonijny Dzień Dwujęzyczności 

Dlaczego warto mówić wieloma językami.

*znajomosc języków ułatwia nam naukę i pracę na całym świecie

*mozliwosc rozmowy z rodzina mieszkająca w Polsce 

*ulatwia poznawanie kraju naszych rodziców 

Wiersze Jana Brzechwy: Samochwała-Bragget-Anna, Skarżypyta- Tattle-tongue, praca z tekstem.

Praca domowa:

Napisac cztery zdaniana temat -dlaczego warto mówić po polsku.