Zadanie domowe na 24 października

Religia

– Uzupełnić abecadło na stronie 10

J. polski

– strona 52

– przygotować się do dyktanda ( pierwsza zwrotka hymnu str. 48)

– uzupełnić ćwiczenia 11, 12, 13, 15 na stronach 47-48