Zajęcia – 17 październik

Mój Bóg mówi do mnie – Pismo Św. 

Dla nieobecnych: 

Przeczytaj s. 89-92.

Zadanie domowe

Przeczytaj 3 wybrane psalmy w Piśmie Św. 

Wypełnij formularz: https://docs.google.com/forms/d/1WTuPJzCTuDuIxl0hQgEGT5tgT-TncFda8zO3R5qzt0U/edit

Wypełnij kartę pracy o świętych (karty będą rozdane na zajęciach).

Pamiętajmy, że na zajęcia przynosimy – Pismo Święte, zeszyt, folder, podręcznik i przybory do pisania.