Plan lekcji na 17-go października 2020

10/17     

Religia          

Trzy osoby boskie: Ojciec, Syn i Duch Święty. Podręcznik str. 10-12

Pojęcia do zapamiętania: Stwórca, Zbawiciel, Uświęciciel, Trójca Święta, Trzy Osoby Boskie

Modliwa: Chwała Ojcu, odmówienie Dziesiątki Różańca

j. polski

Dzień Dwujęzyczności

Pomóżmy mamie. Poznajemy literki: E, U

Podręcznik str. 14-17

Omówienie ilustracji str. 14, ustne wypowiedzi, pytania str. 14

Omówienie pojęcia: robienie porządków.

Zabawy i zgadywanki językowe.

Ćwiczenia str. 12-15

Próba, przygotowanie do Pasowania Pierwszaków.