Opis zajec i praca domowa na 17 pazdziernika

Zajęcia do 10 października- opis i praca domowa na 17 października

Praca domowa: str. 8- Zadanie domowe: proszę wybrać jedno pytanie 1 lub 2 i odpowiedzieć na nie w podręczniku.

Język polski:

Czytanie: “ O mowie polskij ”  str. 4 – czytanie wiersza oraz wspólna rozmowa na temat tekstu. 

Czytanie: ” Książka” str.6 – czytanie wiersza oraz wspólna rozmowa na temat tekstu. 

Czytanie : ” Telewizor” str.11 – czytanie wiersza oraz wspólna rozmowa na temat tekstu. 

Czytanie : ” Opowieść o bursztynie ” str. 20 – czytanie oraz wspólna rozmowa na temat tekstu. 

Zadanie domowe :

 • Co to jest bursztyn?
 • Co to jest podmiot liryczny ( str.6 )
 • Kto wypowiada sie w wierszu ” Telewizor” ?  ( str.11 )
 • Kto jest adresatem utworu “Książka” ?  ( str.7 )

Gramatyka

Powtórzenie wiadomości o cześciach mowy.

Rozpoczęliśmy odmianę rzeczownika przez przypadki.

Powtórzenie wiadomości o czasach.

 • utrwaliliśmy wiedzę na temat przypadkow
 • Klasyfikowaliśmy rzeczownik i przymiotnik
 • wpólnie na podstawie tabeli ( w odmienialiśmy przez przypadki rzeczowniki i przymiotniki
 • Rozpoczęliśmy “Lekcję  2 z podręcznika do gramatyki, strony 6-8

Praca domowa:

 • proszę dokończyć ćwiczenia do końca rozdziału strony 6,7,8
 • proszę odmienic przez przypadki ” flaga biało czerwona “

Historia:

Czytaliśmy wspolnie:

 • Legiony Dąbrowskiego ( 1797 )
 • Księstwo Warszawskie ( 1807 )
 • Upadek Napoleona  ( 1812 )
 • Królestwo Polskie ( 1815 )

Geografia:

 • Poożenie geograficzne Polski
 • Zaludnienie Polski
 • Mapa wojewodztw polskich.

Zadanie domowe: wymien wojewodztwa oraz ich stolice ( np. woj. malopolskie – Krakow )