LEKCJE 10/10/20

RELIGIA

TEMAT: Kto się mną cieszy?

Powitanie wszystkich dzieci w kręgu, wspólna piosenka powitalna, modlitwa,

– odczytanie i omówienie treści zawartych w podręczniku „Bóg kocha dzieci. Religia dla dzieci czteroletnich” – str. 10

– wykonanie zadania  – str. 11

JĘZYK POLSKI

TEMAT: Każdy z nas jest inny.

Pogadanka na temat wyglądu świata i ludzi mieszkających na różnych kontynentach. Wymienienie różnic i podobieństw w wyglądzie. Omówienie strojów narodowych poszczególnych krajów.

omówienie treści z podręcznika „Maja uczy i bawi cz1” (str. 19,20)

 – wykonanie zadania(ń) z podręcznika – „Maja uczy i bawi cz1” (str. 21)

PRACA DOMOWA

– wykonanie zadania ” z podręcznika „Maja uczy i bawi cz1” (str. 22,23)