PRACA DOMOWA NA 10 PAŹDZIERNIKA

Religia: 

  • dokończyć kolorowanie różańca (ksero jest w folderze)
  • codziennie odmawiamy jedną dziesiątkę różańca

J. polski

  • powtórz głośno i wyraźnie wszystkie wyrazy ze str. 35
  • ćw. 1 str. 38-39