Zadanie domowe na 10 października

Religia

strona 18, uzupełnić brakujące części różańca. 

J. Polski

– Strona 10 i 11 oraz ćwiczenia 21,22,23 na stronie 8

– przygotować się do dyktanda- ostatnia zwrotka wiersza ze strony 3