10/03/2020

Plan lekcji:

Religia: Bóg stworzył ludzi na swoje podobieństwo. Książka str 4-6

Znak krzyża św., modlitwa Ojcze Nasz, słowa do zapamiętania: godność, szacunek – omówienie pojęć na przykładach.

J. polski:

Omówienie ślubowania pierwszaków, rozdanie ról.

Temat: Witaj szkoło. (podręcznik str. 6-9, ćwiczenia str. 4-7)

Omówienie ilustracji, wypowiedzi ustne. Literki a, m, t (wprowadzenie), praca z ćwiczeniami utrwalającymi poznane literki.

Praca domowa na 10/10/2020

ćwiczenia str. 7

podręcznik str. 7 przeczytać na dole strony “Już czytam!”