Lekcje 10/03/20

RELIGIA

TEMAT: Do kogo mogę się przytulić?

Powitanie wszystkich dzieci w kręgu, wspólna piosenka powitalna, modlitwa,

– odczytanie i omówienie treści zawartych w podręczniku „Bóg kocha dzieci. Religia dla dzieci czteroletnich” – str. 8

– wykonanie zadania  – str. 9

JĘZYK POLSKI

TEMAT: Moje ciało.

Pogadanka na temat części ciała i garderoby.  Przeczytanie wiersza „Moje ciało” z podręcznika „Maja uczy i bawi cz1” (str.12, 13) wykonując gesty zawarte w treści.

– wykonanie zadania(ń) z podręcznika – „Maja uczy i bawi cz1” (str. 14,15)

– praca plastyczna: „Zaprojektuj strój na bal” – dzieci korzystając z szablonów wykonują projekt kostiumu. 

– Rytmika: Przypomnienie piosenki z gestami „Głowa, ramiona, kolana, pięty”. 

PRACA DOMOWA

– wykonanie zadania ” z podręcznika „Maja uczy i bawi cz1” (str. 16,17)