Lekcje 09/26/2020

RELIGIA

TEMAT: Chcę kochać

Powitanie wszystkich dzieci w kręgu, wspólna piosenka powitalna, modlitwa, 

– odczytanie i omówienie treści zawartych w podręczniku „Bóg kocha dzieci. Religia dla dzieci czteroletnich” – str. 6

– wykonanie zadania  – str. 7

JĘZYK POLSKI

TEMAT: Pierwszy dzień w przedszkolu.

– Omówienie zasad funkcjonowania w szkole i klasie

omówienie treści z podręcznika „Maja uczy i bawi cz1” (str. 6,7,8)

 – wykonanie zadania(ń) z podręcznika – „Maja uczy i bawi cz1” (str 6,7,8.) 

Praca plastyczna: kolorowe kamienie – dzieci malują kamienie na różne kolory. 

Rytmika: “Głowa, ramiona, kolana, pięty” – piosenka z gestami.