Przebieg zajęć 26 września

J. polski:

Temat: Powrót do szkoły

  • omówienie zasad zachowania 
  • przypomnienie zwrotów grzecznościowych
  • słownictwo: przybory szkolne 
  • słucham poleceń w rozwiązywaniu ćwiczeń
  • książka str. 6-11

Religia:

Temat: Chcę poznać Pana Boga

  • fragment z Pisma św. dla dzieci o stworzeniu świata
  • opis ilustracji przedstawiających piękne krajobrazy 
  • książka str. 2