Zadanie domowe na 3 października

Religia

1. Przypomnieć sobie „ Wyznanie Apostolskie”

2. Przynieść różaniec na lekcję religii.

J. Polski 

1. Strona 23

2. Przygotować się do dyktanda. 
( bursztyn, żółty, morze, bohater, pamiątka, kamień, podróż ) oraz napisać  jedno zdanie z wybranym wyrazem.

3. Dla chętnych strony 20,21,22