Plan lekcji na 26 września

Religia

Temat : Poprzez Wyznanie Apostolskie wyrażam swoją wiarę w Trójjedynego Boga.

– prawdy zawarte w Wyznaniu Apostolskim

– alternatywne tytuły Wyznania Apostolskiego

J. Polski

Temat: Powrót do szkoły 

– czytanka „ Wakacyjny skarb”

– rzeczowniki – ćwiczenia

– rodzaje rzeczownika ( ten, ta, to)