Plan pracy na 16 maja 2020 roku

Katecheza:
Podsumowanie wiadomości zdobytych w klasie drugiej.

Język polski:
Czas wakacji. Odpoczynek, zwiedzanie, wrażenia i nowe doświadczenia.
Pomysły na temat spędzenia wakacji.
Czytanie tekstu pt. „Wakacje w mieście”, str. 176-177.
Wspólne tworzenie listy atrakcji,
które znajdują się w naszym Stanie do pokazania lub zobaczenia.
Czas teraźniejszy, przeszły i przyszły.
Reguły i zasady bezpiecznego wypoczynku.