Plan lekcji na 16 maja

Religia

Temat 29. Naśladujemy Jezusa jako Jego uczniowie.

1. Znaczenie określenia  „ Naśladowanie Jezusa”. 

2. Powołanie uczniów – powołaniem do służby.

3. „ Słowo Boże”- Jezus powołuje uczniów.

4. Imiona powołanych uczniów.

5. Sposoby powoływania chrześcijan do bycia uczniem Jezusa.

Jezyk polski:

Temat 32. Hura! Nareszcie wakacje !

1. Opowiadanie „ Ahoj przygodo!”

2. Zrozumienie czytanego tekstu- ćw. 1-10

3. Łączenie wyrazów w pary- ćw. 11

4. Kolejność alfabetyczna imion- ćw. 12

5. Wpisywanie wyrazów we właściwych miejscach – ćw. 13

6. Wyrazy z rodziny „ słońce „- ćw. 14

7. Uzupełnianie zdania wyrazami- ćw. 14

8. Czasowniki- ćw. 16

9. Literka „i” czy „j” – ćw. 17

10. Test wiedzy o Polsce.