Zadanie na 7 kwietnia

Przeczytaj ponownie teksty Irit Amiel “Klara” s. 229, “Daniel” s. 245.

Wykonaj zadania 12, 13 s. 242-243 oraz gramatyczne łamigłówki s. 237-242.