Plan lekcji na 21 marca 2020 roku

21 marca 2020

Religia

Temat: Sakrament chrztu świętego, str. 66.

 1. Czytanie Słowa Bożego Rz 6, 3 – 4 oraz fragmentu Katechizmu Kościoła Katolickiego 1213, str. 66
 2. Co to jest chrzest święty?
 3. Chrzest święty jest to pierwszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie Boże i czyni nas członkami Kościoła Katolickiego.
 4. Jakie są znaki sakramentu chrztu świętego? – napisz w zeszycie, (str. 67)

Zadanie domowe:

Uzupełnij tekst odpowiednimi słowami, str. 68 (w zeszycie).

 

Język polski

Temat: Lekcja podwórkowego życia, str. 22.

 1. Analiza motta.
 2. Opis miejskiego podwórza – brak kanalizacji, brudne posępne mury.
 3. Porównanie zabaw dzieci z biednych rodzin w XIX wieku do zabaw współczesnych dzieci i młodzieży.
 4. Solidarność kolegów z podwórka, ich postawa moralna i dojrzałość.

Zadanie domowe:

 1. Polecenie 3, str. 23 (w zeszycie).
 2. Naucz się czytać czytanki, str. 100. 

 

Gramatyka

Temat: Formy warunku. Ortografia: „rz” na końcu wyrazu, str. 94.

Praca z ćwiczeniami.

Zadanie domowe:

Uzupełnij ćwiczenia str. 94 – 98.

 

Geografia:

 Temat: Wędrujemy po polskich wsiach (str. 42).

 1. Zapoznanie się z krajobrazem rolniczym.
 2. Odczytanie tekstu na temat wsi, str. 42, 43.
 3. Uzupełnij ćwiczenia – str. 44 i 45.

Zadanie domowe:

Zad. 1 i 2, str. 46.