Plan lekcji na 14 marca 2020

Religia

Temat: Sakramenty – pomoc w drodze do nieba (str. 62)

Co zapamiętałem z Rekolekcji Wielkopostnych – rozmowa.

Wędrowanie górami przypomina życie chrześcijanina.

Szczytem, ku któremu dąży chrześcijanin jest Niebo.

 Co to są sakramenty?

Sakramenty to znaki łaski, której Bóg nam udziela po to, by łatwiej dotrzeć do celu, osiągnąć szczyt, jakim jest zbawienie.

Odczytanie Słowa Bożego Mt 28, 19 – 20, oraz  KKK 1210, str. 62.

Wpisz poniżej brakujące sakramenty, str. 63.

Zadanie domowe:

Obok umieszczonych rysunków zapisz, ile razy chrześcijanin może przyjąć w swoim życiu dany sakrament, str. 64.