Zadanie domowe na 14 marca 2020r.

Jezyk polski – Temat: Tadeusz Kościuszko jako bohater obojga narodów, (str.105).

Zadanie domowe: Kim był Tadeusz Kościuszko i jakie miał zasługi dla Polski i Ameryki? ( w zeszycie).

Proszę przynieść książkę do geografii, na następne zajęcia.