Zadanie domowe na 7 marca 2020 r.

Język polski

Temat: Opowiadanie pt.,,Chłopiec z pociągu”, str.32

Zadanie domowe: Pyt. 3, str. 33

Gramatyka

Temat: Formy prośby i sugestii.

Uzupełnianie cwiczeń str. 84 – 90