Zadanie na 7 marca

Zajęcia:

Omówienie działalności Rządu Polskiego na emigracji:

https://www.prezydent.pl/prezydent/historia-prezydentury/prezydenci-na-uchodzstwie/#drukuj

(https://lp.searchmulty.com/9/?p=2733&ver=401&info=1# )

Praca domowa

Przeczytaj materiały w załączniku, wykonaj zaznaczone ćwiczenia (załącznik). 

CCF_000021