Zadanie domowe na 7 marca 2020 roku

Religia:
Uzupełnić ćwiczenia na str. 62-63.

Język polski:
Nauczyć się czytać tekst pt. „A to pech”, str. 62-63.
Zapamiętać pisownię wyrazów z ćw. 2, str. 65.
Wykonać ćwiczenia na str. 70 i 71.

*** Zadanie dodatkowe: Opowiedz historię pod tytułem „Mój największy pech”!