Zadanie na 29 lutego

Zajęcia:

Historia Wojtka i żołnierzy z Armii Andersa

https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1620745,Na-szlaku-armii-Andersa

Omówienie wiersza M. Białoszewskiego pt. Ja stróż latarnik… s. 149, zadania 1,2 s. 150. 

Praca domowa 

Zadania s. 154-156 (bez zadania 9).